Upplevelser

MELLANBYGDENHär kan du besöka kulturmiljöer, vandringsstigar, hembygdsgårdar, muséer, kyrkomiljöer mm.

höstena1

40. HÖSTENA KÄLLOR, Höstena Ätrafors

Här kan du beskåda ett naturfenomen som gränsar till det mystiska. Ute i den runda dammen ser det ut som om bottnen kokar. Förklaringen till det hela får du på en skylt vid källan. Här berättas också några av de sägner som förknippats med källorna i trakten.IMG_0365 Döda Fallert
Yngeredsforsen 5
Yngeredsforsen 2
Yngeredsforsen 4
Yngeredsforsen 3

41. Yngeredsforsen Askome

Folket i Ätradalen har under lång tid nyttjat vattenkraften i Ätran.
Vid Yngeredsforsen har detta satt sina speciella spår. Här finns Döda fallet med sin skulpturala form, flottnings- och kvarnrännor, höga dammvallar och inte minst en grönskande natur. Handikappvänliga naturstigar med skyltar  leder dig till sevärdheterna vid den forna forsen.
Guidning Östen Persson, 0346-77 40 37
eller Sven Karlsson, 070-518 60 80

IMGP0605
IMGP0606

42. Luftvärnstornet i Ätrafors/Askome

Under andra världskriget byggdes i Sverige ett stort antal luftvärnstorn för att skydda viktiga samhällsfunktioner, som t. ex. industrier och kraftverk, mot bombangrepp. De flesta tornen är numera rivna men detta torn vid Ätrafors vattenkraftstation fick Askome hembygdsförening överta 2005 av Fortifikationsverket för att bevara ett exempel på försvarsanläggningar som uppfördes under krigsåren.
Guidning Sven Karlsson, 070-518 60 80

Ateljé Torslund

43. Ateljé Torslund, Ätrafors

I Ätrafors, i unik kulturhistorisk miljö, med en fantastisk utsikt mot Ätran, finns min ateljé på gården Torslund. Där visar jag målningar i olja och akvarell. Inspirerad av det halländska landskapet blir motiven ofta hav och strand eller skog och blommande miljöer. Målar i naturromantisk stil med syfte att inge betraktaren en känsla av stilla lugn och harmoni och visa på det vackra och sköna i vår gemensamma värld.
Välkomna! För kontakt ring 070-2198558 Eller mejla
gerd@ervelin.com

Skvaltkvarnen

44. Skvaltkvarnen i Axtorna

Förr hade varje by en skvaltkvarn. Skvaltorna kunde utnyttja vattenkraften även i bäckar genom att de hade ett liggande vattenhjul och var byggda över bäckarna. För att få tillräckligt med vatten för att driva kvarnen dämde man upp bäcken och släppte på vattnet de dagar man malde. Skvaltkvarnen har nytt halmtak sedan 2016, i övrigt är allt original. Titta gärna in i denna 200 år gamla byggnad.
Karl-Erik Andersson 070-608 33 01

Axtornastenen

45. Axtornastenen Ätrafors

Ett av de största fältslagen under nordiska sjuårskriget utkämpades på Axtorna hed den 20 oktober 1565. Då tillhörde Halland fortfarande Danmark och slaget stod mellan den 11 000 man starka svenska armén och den danska på 9 000 man. Danskarna vann slaget om vadövergångarna över Högvadsån där 4 000 man stupade i striden. En minnessten och en informationstavla är det som i dag påminner om slaget.

Broberg 1
Broberg 2
Broberg 3
Gavois 4
Gavois 5

46. Brobergs krukmakeri ock Le Rocking Horse

I Lunnagård, mellan Köinge och Ätrafors, har Annica Broberg och Denis Gavois sina ateljéer och sitt galleri. Annica skapar både konst och bruksföremål i keramik, även skulptur och måleri. Denis tillverkar unika viktorianska gunghästar, möbler och snäckor. Han restaurerar också möbler och gunghästar.
Brobergs krukmakeri
www.brobergskrukmakeri.se
Le Rocking Horse
www.lerockinghorse.com

Birger Täljenborn

47. Birger Täljarens Träsnideri

Birger Täljenborn är en allkonstnär i trä. Hans handskurna vädergubbar är vida berömda, dessutom svarvar han husgeråd i vackra träslag samt täljer träfigurer. ”Döderhultarna” skildrar personer och händelser som Birger upplevt och han berättar gärna inlevelsefullt om dem. De svarvade föremålen, träfigurerna och vädergubbarna kan du kika på och köpa i gårdsbutiken. Där finns också hand- målade korgar, nyckelskåp, brevlådor med mera och på andra våning finns en loppis.


Tel. 070-570 76 36

Köinge Gelbjuter

48. Gert Karlssons gelbgjuteri, Köinge

Gelbgjutning, i brons eller mässing, är en fin gammal tradition som Gert håller vid liv. I hans verkstad och utställningslokal kan du se och köpa handgjorda ljusstakar, fotogenlampor och möbelbeslag.
Tel. 070-692 97 37

Svartrå Kyrka

49. Svartrå Kyrka

Av många ansedd som en av Hallands finaste kyrkor. Kyrkan har medeltida anor med ett triumfkrucifix, en dopfunt från Funtaliden samt en manlig helgonfigur. Inne i kyrkan kan du även se rester av kalkmålningar från 1400-talets mitt och vackra takmålningar från slutet av 1700-talet.
För gruppbokning: Inger Andersson, 073-841 74 76

Gunna grotta
Gunnagrotta 2
Gunnagrotta 1
Gunnagrotta 5
Gunnagrotta 4

Mitt i Svartrå ligger dessa magnifika stenrösen som anlades 1893–1907 av Nils Jacob Zachariasson, som efter sina Amerikaresor arbetade som bildhuggare i Göteborg. Jacob bodde på Gunnagård med sin Anna Charlotta från 1882 och fram till sin död 1923.

50. Gunna Grotta, Svartrå
Björkekullen

51. Björkekullen, Svartrå

Naturreservatet Björkekullen är en sällsam plats. På torpet har det bara bott fyra generationer brukare och deras odlarmöda syns tydligt i landskapet. Här möter du vällagda stengärdesgårdar, mäktiga odlingsrösen och imponerande stöd- murar. Det finns en självguidande kulturstig som berättar mer om torpets historia. Mer information om naturreservatet finns på länsstyrelsens hemsida

Bokstensmannen

52. Bockstens Mosse Åkulla

I juni 1936 hittade de två barnen Ture och Gulli kvarlevorna av en man från medeltiden här i mossen. Mannen fick namnet Bockstensmannen. Vem han var och vad som egentligen hände honom är ännu obesvarade frågor som du kan fundera över när du promenerar vid mossen. Själva Bockstensmannen och hans välbevarade kläder hittar du idag på Hallands kulturhistoriska museum på Varbergs fästning.

Okome kvarn 1
Okome kvarn 2
Okome kvarn 3

53. Okome Kvarn

Här har varit kvarnrörelse fram till 1966 kvar finns 2 kvarnstenar medan inventarier borta är. Sågverket upphörde 1965 medan hyvleriet fick var kvar till 1981. Här fanns också ett kraftverk med 8 meters fallhöjd som stängdes 2011. På nedre våning och källaren finns ett museum med för närvarande 750 olika föremål. Öppet efter överenskommelse. Filip Oskarsson 070-204 91 84

Boa Kyrkstig

54. Boa Kyrkstig, Okome


Förr gick alla till kyrkan på söndagen. I byn Boa vid Ätrans strand följde man då en stig över berget till Okome. Det blev en vandring på dryga sex kilometer. När gudstjänsten var slut och kyrkkaffet urdrucket gick man samma väg tillbaka! Även du kan pröva kyrkstigen. Den är marekerad med gulmålade stolpar. Vid start i Okome så förlj Gällsåsvägen och vik sedan in på Furulidsvägen. I Boa finns det en liten parkering där stigen börjar. Koordinater 57.05552.12.77940
För mer information kontakta Peter Karlsson 070-674 03 90

gamla kraftstationen med 1 hus

55. Ätrafors gamla vattenkraftverk

Ätrafors är belägen där Högvadsån rinner ut i Ätran. Här stod slaget i Axtorna 1565, ett av Sveriges största slag. Intill slagfältet byggdes en smältfabrik i slutet av 1918 och järnet som framställdes fraktades på Pyttebanan, som då gick genom byn. Närheten till vattenkraft gjorde att storslagna planer fanns på att bygga en industristad i Ätrafors i storleksordning Göteborg. En trämassefabrik stod klar 1886, affärer, bageri och skomakare etablerades. Några år senare byggdes vattenkraftverket, som ännu är i bruk. Då anlades också Ätraforsdammen, som la många gårdar under vatten. De storslagna planerna gick upp i rök när trämassefabriken brann ner 1905. En paddlingsled går genom Ätrafors. Badplats med boulebana, toaletter och tältplats.


Sumpafallen 4
Sumpafallen 3
Sumpafallen 1
Sumpafallen 5
Sumpafallen 2

56. Sumpafallen, Svartrå

nom detta naturreservat har du en helt orörd forssträcka med ett härligt klart vatten och hoppande laxar. Ravinen är omgiven av hagmarker och ekbestånd. Detta är ett mycket omtyckt utflyktsmål med parkering, iordningställda grill- platser, toaletter och strövstigar.
Lennart Reis, 0340- 911 30 Mer information om naturreservatet finns på länsstyrelsens hemsida.Välkommen till mellanbygden!