Mellanbygden

  Ätraforsbygden ger smakprov på den skiftande naturen i Hallands inland. Skogar, åkrar och sjöar toppas med Ätrans färd genom landskapet. I områdets norra del ligger Åkullas fantastiska bokskogar och i den sydöstra delen slingrar sig Hallands vackraste väg genom Ätrans dalgång. Här finns fyra mycket vackra kyrkor i skiftande storlek, alla vackra på sitt sätt. I medeltidskyrkan i Svartrå församling får man en gripande känsla av forntida gemenskap och småskalighet.

Nedan följer våra besöksmål i detta området.

31. HÖSTENA KÄLLOR, Höstena/ Askome
Här kan du beskåda ett naturfenomen som gränsar till det mystiska. Ute i den runda dammen ser det ut som om bottnen kokar. Förklaringen till det hela får du på en skylt vid källan. Här berättas också några av de sägner som förknippats med källorna i trakten.

32. YNGEREDSFORSEN, Yngeredsfors
Folket i Ätradalen har under lång tid nyttjat vattenkraften i Ätran.
Vid Yngeredsforsen har detta satt sina speciella spår. Här finns Döda fallet med sin skulpturala form, flottnings- och kvarnrännor, höga dammvallar
och inte minst en grönskande natur. Handikappvänliga naturstigar med skyltar leder dig till sevärdheterna vid den forna forsen.

För en guidad tur, ring 0346–25 188, 0346–25 113            

 33. LUFTVÄRNSTORNET, Ätrafors/Askome
Under andra världskriget byggdes i Sverige ett stort antal luftvärnstorn för att skydda viktiga samhällsfunktioner, som t. ex. industrier och kraftverk, mot bomb-angrepp. De flesta tornen är numera rivna men detta torn vid Ätrafors vattenkraft-station fick Askome hembygdsförening överta 2005 av Fortifikationsverket för att bevara ett exempel på försvarsanläggningar som uppfördes under krigsåren.
 Dessutom firar tornet 80-årsjubileum i år.

För en guidad tur, ring Sven Karlsson 0346-251 88, 070-518 60 80

34. SKVALTKVARNEN I AXTORNA, Ätrafors
Förr hade varje by en skvaltkvarn. Skvaltorna kunde utnyttja vattenkraften även i bäckar genom att de hade ett liggande vattenhjul och var byggda över bäckarna. För att få tillräckligt med vatten för att driva kvarnen dämde man upp bäcken och släppte på vattnet de dagar man malde. Skvaltkvarnen har nytt halmtak sedan 2016, i övrigt är allt original. Titta gärna in i denna 200 år gamla byggnad.

Karl-Erik Andersson 070-608 33 01

35. AXTORNASTENEN, Ätrafors
Ett av de största fältslagen under nordiska sjuårskriget utkämpades på Axtorna hed den 20 oktober 1565. Då tillhörde Halland fortfarande Danmark och slaget stod mellan den 11 000 man starka svenska armén och den danska på 9 000 man. Danskarna vann slaget om vadövergångarna över Högvadsån där 4 000 man stupade i striden. En minnessten och en informationstavla är det som i dag påminner om slaget.

37. BIRGER TÄLJARES TRÄSNIDERI, Köinge
Birger Täljenborn är en allkonstnär i trä. Hans handskurna vädergubbar är vida berömda, dessutom svarvar han husgeråd i vackra träslag samt täljer träfigurer. ”Döderhultarna” skildrar personer och händelser som Birger upplevt och han berättar gärna inlevelsefullt om dem. De svarvade föremålen, träfigurerna och vädergubbarna kan du kika på och köpa i gårdsbutiken. Där finns också hand-   målade korgar, nyckelskåp, brevlådor med mera och på andra våning finns en loppis.
070-570 76 36

38. GERT KARLSSONS GELBGJUTERI, Köinge
Gelbgjutning, i brons eller mässing, är en fin gammal tradition som Gert håller vid liv. I hans verkstad och utställningslokal kan du se och köpa handgjorda ljusstakar, fotogenlampor och möbelbeslag.

tel. 070-692 97 37

39 BROBERGS KRUKMAKERI OCH LE ROCKING HORSE , Köinge  
I Lunnagård, mellan Köinge och Ätrafors, har Annica Broberg och Denis Gavois sina ateljéer och sitt galleri. Annica skapar både konst och bruksföremål i keramik, även skulptur och måleri. Denis tillverkar unika viktorianska gunghästar, möbler och snäckor. Han restaurerar också möbler och gunghästar.

Brobergs krukmakeri
www.brobergskrukmakeri.se         Instagram                    Facebook   

Le Rocking  Horse
www.lerockinghorse.com             Facebook 

41. NYDALA KVARN, Köinge
Här mals det än i våra dagar. Dagens kvarn drivs delvis av vattenkraft, men får hjälp av elektricitet. Mjölnare Möller maler numera mest djurfoder åt traktens lantbrukare. Under sommaren lyfter man upp laxar, väger dem och hjälper dem förbi kvarnen. Har du tur får du se någon av de storfiskar som är på väg upp i Högvadsån för att leka.

45. SVARTRÅ KYRKA, Svartrå
Av många ansedd som en av Hallands finaste kyrkor. Kyrkan har medeltida anor med ett triumfkrucifix, en dopfunt från Funtaliden samt en manlig helgonfigur. Inne i kyrkan kan du även se rester av kalkmålningar från  
1400-talets mitt och vackra takmålningar från slutet av 1700-talet.
För gruppbokning: Inger Andersson, 073-841 74 76


85. GUNNAGROTTA, Svartrå
Mitt i Svartrå ligger dessa magnifika stenrösen som anlades 1893–1907 av Nils Jacob Zachariasson, som efter sina Amerikaresor arbetade som bildhuggare i Göteborg. Jacob bodde på Gunnagård med sin Anna Charlotta från 1882 och fram till sin död 1923. Vår gård drivs som en lantrasgård med bevarande av gamla lantraser som specialitet. I gårdsbutiken säljs kött från linderödsgrisar.
070-381 94 17,

www.gunnagard      Facebook        instagram


47. BJÖRKEKULLEN, Svartrå
Naturreservatet Björkekullen är en sällsam plats. På torpet har det bara bott fyra generationer brukare och deras odlarmöda syns tydligt i landskapet. Här möter du vällagda stengärdesgårdar, mäktiga odlingsrösen och imponerande stöd- murar. Det finns en självguidande kulturstig som berättar mer om torpets historia. Mer information om naturreservatet finns på länsstyrelsens hemsida

www.Björkekullen.

49. BOCKSTENS MOSSE, Åkulla
Här hittades 1936 Bockstensmannen från medeltiden. Vem var han och varför dödades han? Åk till mossen och bilda dig din egen uppfattning. Vill du träffa själva Bockstensmannen får du åka till Varbergs fästning, Hallands kulturhistoriska museum.

 42. OKOME KVARN, Okome
Här har varit kvarnrörelse fram till 1966 kvar finns 2 kvarnstenar medan inventarier borta är. Sågverket upphörde 1965 medan hyvleriet fick var kvar till 1981. Här fanns också ett kraftverk med 8 meters fallhöjd som stängdes 2011. På nedre våning och källaren finns ett museum med för närvarande 750 olika föremål. Öppet efter överenskommelse. Filip Oskarsson 070-204 91 84

44. BOA KYRKSTIG, Yngeresfors/Gällared
Förr gick alla till kyrkan på söndagen. I byn Boa vid Ätrans strand följde man då en stig över berget till Okome. Det blev en vandring på dryga sex kilometer. När gudstjänsten var slut och kyrkkaffet urdrucket gick man samma väg tillbaka! Även du kan pröva kyrkstigen. Den är marekerad med gulmålade stolpar. Vid start i Okome så förlj Gällsåsvägen och vik sedan in på Furulidsvägen. I Boa finns det en liten parkering där stigen börjar. Koordinater 57.05552.12.77940

För mer information kontakta Peter Karlsson 070-674 03 9046. SUMPAFALLEN, Köinge/Ullared
Inom detta naturreservat har du en helt orörd forssträcka med ett härligt klart vatten och hoppande laxar. Ravinen är omgiven av hagmarker och ekbestånd. Detta är ett mycket omtyckt utflyktsmål med parkering, iordningställda grill- platser, toaletter och strövstigar.
Lennart Reis, 0340- 911 30
Mer information om naturreservatet finns på länsstyrelsens hemsida:
Sumpafallen

Nr. 54 Ateljé Torslund

I Ätrafors, i unik kulturhistorisk miljö, med en fantastisk utsikt mot Ätran, finns min ateljé på gården Torslund. Där visar jag målningar i olja och akvarell. Inspirerad av det halländska landskapet blir motiven ofta hav och strand eller skog och blommande miljöer. Målar i naturromantisk stil med syfte att inge betraktaren en känsla av stilla lugn och harmoni och visa på det vackra och sköna i vår gemensamma värld.
Välkomna!
070-2198558
gerd@ervelin.com
www.gerdervelin.weebly.com