Kustbygden

Namnet för tankarna till stränder och havsbad, men här finns mycket mer att se och uppleva. Kustbygdens nordvästligaste del – i trakten kring Morup – lockar med strandängar och sandstränder för härliga bad. I det fantastiska naturreservatet, Morups Tånge, kan du ofta se fåglar från när och fjärran. Följer du kustvägen söderut genom Skrea och Slöinge, är det lätt att förstå vad Ulf Lundell menade när han framför sin sång Öppna landskap. I trakten kring Asige vilar en historisk mystik och redan namnet sätter fantasin i rörelse. Asige betyder Asarnas eke – en ekdunge helgad åt de fornnordiska gudarna. Redan under förhistorisk tid har trakten haft många bofasta och ett flertal fornminnen vittnar om. Här finns två naturreservat med både ekskog och bokskog, ovanliga lavar och Suseåns forsande vatten. Det kanske allra mest rofyllda sättet att uppleva kustbygden är att cykla och det finns goda möjligheter till övernattning på Bed & Breakfast i området Se alla besöksmål>

Nedan följer våra besöksmål i detta området.


2. BERTE MUSEUM – LIVET PÅ LANDET, Slöinge 

Museet visar upp den förvandling som landsbygden genomgått sedan slutet av 1800-talet och fram till idag. En nostalgitripp på 1 800 m2 med uppbyggda miljöer, t.ex. lanthandel, skola, traktorer, smedja, mejeri och jordbruksmaskiner.

0346-405 13

För våra öppettider se hemsidan.

www.bertemuseum.se

 @Instagram

Faceboook


3. SOLHAGA STENUGNSBAGERI, Slöinge

Prisbelönt hantverksbageri där vi bakar surdegsbröd och söta bakverk från grunden. I vårt trädgårskafé serveras fika och smörgåsar med det bästa från gårdarna runtomkring. I det vita huset intill bageriet hittar du vår restaurang Solhaga kök och salonger. Där serveras såväl söta som salta rätter där bröd och kulturspannmål står i fokus. Meny och öppettider varierar efter årstid, se vår hemsida för aktuell info.


Tel 0346-81 500  

www.solhagastenugnsbageri.se                    @Instagram                          Faceboook

 4. GUDMUNDSGÅRDEN, Slöinge / Asige
Ekomuseum med Hallands äldsta gårdscharkuteri. En mysig gårdsbutik med fina charkdelikatesser, kött, lunchservering, fika, catering, med mera. På gården kan ni möta de glada grisarna, hönsen och gässen.
Vi önskar er varmt välkomna!
För öppettider se vår hemsida.
Tel 0346-405 08 
butik.gudmund@gmail.com

www.gudmundsgarden.se                          @Instagram                          Faceboook

5. HÄLLKISTAN VID BOSTÄLLET, Asige
Susedalen fungerade under forntiden som en förbindelselänk mellan Ätradalen och kusten. Här finns många fornminnen, t.ex. denna grav från slutet av stenåldern. Vid utgrävningar hittades en huggen pilspets och en skrapa av flinta. Skelettet har troligtvis vittrat bort. Hällkistan ligger på toppen av en hög, som om våren och sommaren är rik på blommor.
För mer information om Asige se hemsidan.

www.asige.se

6. TREUDDARNA I ÖINGE, Asige 
På den öppna marken 50 meter från parkeringsplatsen ligger två av Sveriges största treuddar (33m långa sidor). Enligt arkeologerna är treuddar gravar från tidsperioden 400–600 e Kr och kan även ha varit någon form av kultplats. De tre armarna har satts i samband med de tre fornnordiska gudarna Oden, Tor och Frej.

För mer information om Asige se hemsidan.

 www.asige.se7. ALEX PÅ SANDBOLET, Asige

Roland sköter sedan länge den egna släktgården, Sandbolet. Örtagård och orangeri vårdas vidare i fru Berits anda, efter ork. Roland visar och berättar gärna om gården, utställningar, bygden, kultur o miljö. Gården ligger högt med vacker utsikt. Stig runt våtmark. Om skog mm. se hemsidan.

Kartor för vandring, cykel. Fiskekort  

Stanna gärna några dagar. Övernattning, husvagnsplats!

 www.sandbolet.com

8. HAGBARDS GALGE, Asige
Någon har påstått att detta är Hallands svar på det engelska Stonehenge! Här står fyra gåtfulla stenar, av olika bergarter, med spännande hällristningar. Var och en av stenarna väger cirka fyra ton. Om de haft någon annan funktion än att vara gravar har inte kunnat klargöras. Platsen förknippas lokalt med den medeltida vandringslegenden om Signe och Hagbard, därav namnet.
För mer information runtikring Asige - se vår hemsida

 www.asige.se

9. SÄRESTADS GRAVFÄLT, Asige 
På detta gravfält kan du se många typer av fornminnen från framför allt järnåldern. Här finns stensättningar, en treudd, ett 40-tal resta stenar och ett tiotal högar. Högst av gravhögarna är Hagbards kulle som är fem meter hög och 35 meter i diameter.
För mer information runtikring Asige - se vår hemsida

www.asige.se

10. DRITTELFABRIKEN

På Knobesholms säteri nära Asige by startades ett tunnbinderi i slutet av 1800-talet. Med rationaliserande maskiner från Dan­mark utveck­lades tunnbinderiet till en viktig små-industri för bygden. Den bestod av en fabriksdel som framställde delar till tunnorna och en verkstad där delarna hantverksmässigt restes till tunnor – smör­drittlar. Drittel­fabriken lades ner 1952. Fabriken och maskinerna är restaurerade och hembygds­­­föreningens medlemmar kan visa hur man förr tillverkade och reste en drittel.
Hemsida: www.drittelfabriken.se
För visning, Lars-Börje Nilsson 070-964 85 68

Bilden visar hur Peter Palmér surrar en tunna, en av de sista tunnbindarna.

11. SEVERIN NILSONS ATELJÉSTUGA, Asige  
Severin Nilson ägnade det mesta av sitt liv åt att fånga Ätradalen på duk och med hjälp av sin kamera. Hans ateljéstuga är bevarad i sitt ursprungliga skick och där inne finns fotografier, målningar och teckningar.
Önskar ni en guidad tur så ring Lena Bengtsson 070-554 22 21 

För mer information runtikring Asige - se vår hemsida

www.asige.se

13. DOMARRINGEN OCH BÅLASTUGA, Årstad 
Domarringen, som är en grav från äldre järnålder/vikingatid, är en av de största i Halland med sina 32 stenar. Här hölls förr, enligt folktron, ting då dåtidens lagmän samlades. Som av en tillfällighet förvaras Årstad härads tingsbord i Bålastugan intill domarringen. Hembygdsföreningen fick tingsbordet när tingshuset i Heberg revs. Bålastugan är en ryggåsstuga, vars äldsta del är från 1600-talet.

Önskas guidning så ring Lars Hillertz, tel. 0346-512 29, 073-140 27 67

www.arstadshembygdsforening.se 

14. SKREA OST, Skrea 
Ett samarbete mellan granngårdarna Kullagård och Kullsgärde i Skrea. Här tillverkas krämiga dessertostar, hårdostar, färskost och grillost hantverksmässigt. Mjölken kommer från granngården Kullsgärde och är KRAV-certifierad. I gårdsbutiken finns ost, mjölk i lösvikt och yoghurt. 
För våra öppettider se vår hemsida
Kontakt - Monika 070-828 36 50


www.skreaost.se                          @Instagram                          Faceboook   

1. OLJETRYCKSMUSÉET I BÖLSE, Morup  
Gamla bygdegården i Bölse har en intressant historia, den är byggd 1926. Byggmästare Eric Larsson och hans maka Hanna startade som vaktmästare. Samlaren Eric tog tillvara oljetryck som hamnat på gamla vindar. Gamla bruksföremål, konsthantverk av Axel Andersson, porslin och många gamla fotografier finns att beskåda. Sonen Ejve har ett radiomuseum på loftet.
 0346-92169, 070-3067941

073-0675215

Gammaldags fika går att boka.
Facebook


17. ANNAS KRUKOR OCH FAT, Morup 
I Morup har Anna Leandersson sin keramikateljé och butik. En vedeldad saltugn finns på gården, där unika alster föds. Elden, veden, luften, askan påverkar resultatet.
I verkstaden kan man se det pågående arbetet med drejning, dekorering och glasering. 
Öppettider: 1 mars-23 december ons-fre kl 12-18 lör kl 11-14.
 Övrig tid ring 0706-61 52 60
 
 Välkomna! 


 www.annalea.se                           @Instagram                         Faceboook  

22. MORUPS SAMTIDSMUSEUM , Morup
Strax norr om Falkenberg efter gamla E6, finns ett för Sverige unikt museum som i huvudsak behandlar tiden 1939–1945 med avseende på de utländska flygplan och besättningar som hamnade här under andra världskriget. Museet drivs av den ideella föreningen Swedish Forced Landing Collection.
För guidning ring Ingvar Johansson, tel. 070-899 44 31www.forcedlandingcollection.se

40 MORUPS TÅNGE FYR, Morup
Ligger tio kilometer norr om Falkenberg på en landtunga, som gav fyrens sitt namn. 1836 förliste briggen Tre Bröder utanför Morups Tånge och många sjömän fick sätta livet till. Händelsen visade på att det behövdes en fyr, då fanns endast sjömärken som var synliga under dagtid Kyrktornet i Morup och gråstensblocket Glumsten längst ute på udden i Glommen. Varmt välkomna att kontakta oss för en guidad tur eller bokning av lokal. Bo Bjerke 070-3292681.

 För mer information se vår hemsida.

 www.morupstange.se


Nr 71. Olofsbo hembygdsgård Staffens

Strax norr om Skogstorp utmed gamla E6an ligger denna pärla.

Sedan 1963 drivs gården av en stiftelse och blev byggnadsminne 1982. Gården som har anor sedan 1700-talet är kringbyggd och har ett av Sveriges största sammanhängande halmtak. Minst sex generationer har bott på denna gård som flyttades hit vid det laga skiftet. Många jordbruksredskap finns bevarade på logen. I häbbaret hittar du många fina textilier.

Titta gärna in i den gamla trädgården som omger husen.

Boka gärna tid så öppnar vi och berättar om gården 

Första söndagen i juli ordnar vi öppet hus med hantverkare och kaffeservering.