Områden i Ekomuseum nedre Ätradalen
Vi vill visa dig Ätradalen Ekomuseum nedre Ätradalen vill ta dig med på en resa i tid och rum genom det vackert böljande landskapet kring ån Ätran och Ullared. Våra 89 besöksmål visas i sina ursprungliga miljöer av traktens eget folk. Utbudet av besöksmål täcker in allt från vacker natur och spännande historia till hantverkare och dagens näringsliv. Se kartor >
Kustbygden - Namnet för tankarna till stränder och havsbad, men här finns mycket mer att se och uppleva. Kustbygdens nordvästligaste del – i trakten kring Morup – lockar med strandängar och sandstränder för härliga bad. I det fantastiska naturreservatet, Morups Tånge, kan du ofta se fåglar från när och fjärran. Följer du kustvägen söderut genom Skrea och Slöinge, är det lätt att förstå vad Ulf Lundell menade när han framför sin sång Öppna landskap. I trakten kring Asige vilar en historisk mystik och redan namnet sätter fantasin i rörelse. Asige betyder Asarnas eke – en ekdunge helgad åt de fornnordiska gudarna. Redan under förhistorisk tid har trakten haft många bofasta och ett flertal fornminnen vittnar om. Här finns två naturreservat med både ekskog och bokskog, ovanliga lavar och Suseåns forsande vatten. Det kanske allra mest rofyllda sättet att uppleva kustbygden är att cykla och det finns goda möjligheter till övernattning på Bed & Breakfast i området Se alla besöksmål>

Slättbygden  – trakterna kring Vessigebro – har mycket skiftande natur med karaktär från skogsbygd till utpräglad jordbruksbygd. I stilla takt slingar sig Ätran fram i den mycket vackra Ätradalen för att ibland växla upp till ett bestämt forsande mot västerhavet. Ätran är ett av få vattendrag som fått bevara sin ursprungliga laxart och i trakten finns mycket goda möjligheter till både spinn- och flugfiske. I områdets västligaste del – i trakten kring Morup – lockas man av strandängar, sandstrand och om temperaturen tillåter ett härligt bad i Kattegatt.
Se alla besöksmål>

Mellanbygden - Ätraforsbygden ger smakprov på den skiftande naturen i Hallands inland. Skogar, åkrar och sjöar toppas med Ätrans färd genom landskapet. I områdets norra del ligger Åkullas fantastiska bokskogar och i den sydöstra delen slingrar sig Hallands vackraste väg genom Ätrans dalgång. Här finns fyra mycket vackra kyrkor i skiftande storlek, alla vackra på sitt sätt. I medeltidskyrkan i Svartrå församling får man en gripande känsla av forntida gemenskap och småskalighet.
Se alla besöksmål>

Skogsbygden - Hallands landskap har allt, här i mellersta delen av Hallands inland präglas landskapet av skog och hagar. Här finns mycket att se och uppleva! I områdets sydostligaste del ligger sjön Fegen. I sjön finns ett unikt bestånd av vårlekande siklöja och ofta ses fiskgjusar segla över den blanka ytan. I andra änden av området ligger Källsjö med sitt alldeles egna gårdsmejeri. Mitt i alltihop ligger Ullared med norra Europas största varuhus. Mellan Ullared, Fegen och Älvsered tuffade en gång i tiden ångloken fram och numera är den gamla järnvägsbanken omgjord till en trevlig cykelled. Se alla besöksmål>

Gränsbygden - Älvsered är den nordligaste orten i Falkenbergs kommun. Här och i grannkommunen Svenljunga ligger flera besöksmål som är rika på historia. Besök museum och fornminnen och upplev industri- och hantverkshistoria på nära håll. I svunna tider gick riksgränsen mellan Danmark och Sverige här och du kan själv följa gränsen på den vackra vandringleden som finns mellan Älvsered och Ulvanstorp. Fantastisk natur får du också uppleva om du cyklar längs den gamla smalspåriga järnvägen Pyttebanan till Ullared. Cykelleden går genom ett kuperat landskap som skiftar från öppna fält och hagmarker till täta gran- och tallskogar.  Se alla besöksmål>