Välkommen till Ekomuseum nedre Ätradalen

ÅN - NATUREN - MÄNNISKAN - KULTUREN

Vi ger dig möjlighet att upptäcka 82 besöksmål som vill ge en helhetsbild av Ätradalen samt visa samspelet mellan människorna och det omgivande landskapet. Många av hantverkarna har knacka-på-öppet. Ring gärna före. För guidning på de obemannade besöksmålen ring kontaktpersonen, finns angivet i broschyren eller på hemsidan.

Besöksmål Karta

Ekomuseum!

Det första Ekomuseum bildades i Frankrike i början av 1970-talet. Idag finns de över hela världen, i Kina, Italien, Mexiko, i Sverige har vi fem stycken. Ekomuseum Nedre Ätradalen ligger i Falkenbergs och Svenljungas kommun. Det bildades 1996. Vad som är signalementet för ett ekomuseum är bland annat att en lokal plats kultur, natur och människors historia visas upp på samma plats och i samma miljö, de alltid varit i. Det är platsens befolkning som visar upp sin egen historia. Här har inga byggnader eller föremål flyttats till ett område där det är betalt inträde.

Ekomuseum nedre Ätradalen?

Ekomuseum Nedre Ätradalen är en plats som kan upplevas som ett museum, men är samtidigt en vacker dalgång i Hallands inland. Flera intryck så som matsensationer, konst, naturupplevelser och historia om dåtidens och nutidens människor finns här. Ekomuseet är en plats där traditioner har stannat kvar, exakt där de började då mormors mor bodde i huset. I kvarnens väggar och hos dagens entreprenörer berättas historian vidare.

Vad kan du uppleva här?

Hos Ekomuseets hantverkare, småföretagare och bygdens befolkning kan du lära dig mer om traditionellt hantverk, hembygdshistoria, naturliv och närproducerade råvaror.

Intresseförening

Intresseföreningen Ekomuseum nedre Ätradalen.

Sedan 1998 drivs Ekomuseum nedre Ätradalen av Intresseföreningen Ekomuseum nedre Ätradalen med stöd från Falkenbergs och Svenljunga kommuner.

Vi arrangerar tillsammans två Ekomuseets dagar och vår- och höstvandring någonstans i Ekomuseet.

Vill du bli stödmedlem i Intresseföreningen och värna om Ätradalens historia och framtid sätter du in medlemsavgiften 50 kr på bg 5745-6956.
Bifoga namn, adress och eventuell e-post.